Een blindedarmontsteking is een aandoening waar snel naar gekeken dient te worden, zeker in het geval van een acute blindedarmontsteking. Er moet zo snel mogelijk een behandeling gestart worden om er zeker van te zijn dat er zo min mogelijk problemen komen. Een aanwijzing is buikpijn die begint in de buurt van de navel en zich vervolgens verplaatst naar het gebied rechtsonder de navel. Dit is de plaats in het lichaam waar de appendix zit, de blindedarm waar het in dit geval om gaat.

De blindedarmontsteking zorgt voor een vervelende pijn, gebrek aan eetlust, een misselijk gevoel, koorts en pijn bij het bewegen of lachen. Bij een beginnende blindedarmontsteking is het verstandig om zo snel mogelijk actie te ondernemen, een specialist zal kiezen voor een inwendig onderzoek, bloedonderzoek om andere ontstekingen uit te sluiten, een urineonderzoek en/of een echografisch onderzoek. Op die manier kan worden onderzocht of iemand een blindedarmontsteking onder de leden heeft of dat er iets anders aan de hand is.

Verder kunt u ervoor kiezen om een röntgenonderzoek te laten doen, maar dit is bij een beginnende blindedarmontsteking overbodig wanneer er een echo is gemaakt. Indien de doktoren er nog niet uit zijn kunnen ze besluiten om een CT-scan te maken, of uiteindelijk een laparoscopie te doen. Wat dat betreft bestaan er verschillende mogelijkheden om na te gaan of er te maken is met een blindedarmontsteking zodat er een behandelplan gemaakt kan worden.

blindedarmontsteking

Acute blindedarmontsteking

Bij een acute blindedarmontsteking kan de appendix waarin vaak ontlasting zit barsten, wanneer dit in de buikholte komt kan het voor nare problemen zorgen. In dat geval loopt u het risico op een gevaarlijke buikvliesontsteking, of kan er een abces ontwikkelen. Het is zeer verstandig om een acute blindedarmontsteking serieus te nemen en in te grijpen door direct contact op te nemen met een arts.

Vaak zal de dokter u doorverwijzen naar een specialist om een operatie te ondergaan. Hierbij wordt in de meeste gevallen uw appendix verwijderd om te voorkomen dat deze opnieuw kan gaan ontsteken of barsten. De appendix heeft geen noodzakelijke functie, waardoor het in principe geen probleem is om deze te verwijderen. Na deze operatie kunt u niet nog eens een blindedarmontsteking krijgen, aangezien het ontstoken gedeelte niet langer aanwezig is.

Blindedarmontsteking bij kinderen

Een blindedarmontsteking kan ons eigenlijk allemaal treffen, behalve wanneer we jonger dan 3 jaar zijn. Op die heel jonge leeftijd komt de blindedarmontsteking over het algemeen nog niet voor. Vanaf die leeftijd kun je er echter ook als kind mee te maken krijgen. Klaagt een kind over buikpijn in de buurt van de navel en zakt deze pijn vervolgens wat naar rechtsonder dan is de kans aanwezig dat er sprake is van een blindedarmontsteking, waardoor het verstandig is om direct een arts te bellen. Indien een kind last heeft van een blindedarmontsteking is de kans op koorts groot en is de eetlust minder dan normaal, ook overgeefverschijnselen kunnen voorkomen. De symptomen hoeven niet per se te wijzen op een blindedarmontsteking, maar zijn in combinatie met pijn rondom de navel wel belangrijk om in de gaten te houden.

Chronische blindedarmontsteking

Bij chronische blindedarmontsteking zijn de symptomen over het algemeen wat minder hevig maar veroorzaakt wel een vervelende en aanhoudende pijn. Let er goed op of meerdere symptomen bij elkaar komen, om er op tijd bij te zijn. Vooral op latere leeftijd zijn de symptomen van een blindedarmontsteking over het algemeen wat minder hevig, waardoor we deze niet zo gemakkelijk herkennen. Wanneer u er niet op tijd bij bent zal de appendix uiteindelijk zal knappen. Er is dan sprake van een perforatie, waardoor u te maken kunt krijgen met ontlasting in de buikholte. Het is van belang om hier alert op te zijn.

Herstellen van een blindedarmontsteking

Het herstel van een blindedarmontsteking hangt sterk af van de ingreep die er plaats heeft gevonden. Soms kunt u na 24 uur weer naar huis en beginnen met herstellen, soms duurt het wat langer, zeker als er complicaties optreden. Hoe er rekening mee dat u pas na een dag of vijf weer vast voedsel kunt eten.

Het herstel in de algemene zin zal nog een stuk langer duren. U dient er rekening mee te houden dat het tot enkele weken kan duren, voordat u weer helemaal de oude bent. Uw conditie daalt flink en het lichaam is op sommige plekken overgevoelig. Wat dat betreft kan een blindedarmontsteking flink wat voeten in de aarde hebben, zeker wanneer er sprake is geweest van een lastige operatie. Ga niet te licht om met het herstel en neem de tijd tot de darm weer voldoende aangesterkt is.

Dikke darm ontsteking

De dikke darm is het laatste gedeelte van het spijsverteringskanaal, dat uitkomt op de endeldarm. In de dikke darm haalt het lichaam het vocht uit de ontlasting, waardoor dit in zal dikken. Het lichaam onttrekt vocht, zouten en bijvoorbeeld mineralen, waardoor er een wat soepele, maar vaste ontlasting ontstaat. Op het moment datu last heeft van een dikke darm ontsteking lukt dit niet goed meer en krijgt u last van diarree. De dikke darm ontsteking toont dus andere symptomen dan de blindedarmontsteking.

Een dikke darm ontsteking noemen we ook wel Colitis Ulcerosa. We gebruiken deze term indien er bovendien sprake is van zweren, die ervoor zorgen dat er een zeer pijnlijk gevoel in de buik ontsteekt. Colitis Ulcerosa keert regelmatig terug en zorgt er op die manier voor dat de dikke darm ontsteking op bepaalde momenten zal verdwijnen, om later toch weer op te spelen. Op het moment dat u te maken heeft met Colitis Ulcerosa is de darm eigenlijk doorlopend ontstoken en ervaar je een groot deel van de tijd de vervelende symptomen en hevige pijnen.

Houd er rekening mee dat Colitis Ulcerosa wat anders is dan de ziekte van Crohn. In het eerste geval is er sprake van een dikke darm ontsteking, terwijl Crohn zich kan richten op zowel de dikke als de dunne darm. Wat dat betreft zitten de beiden ziekten net iets anders in elkaar, ook al vertonen ze op andere punten overeenkomsten. In het geval van een dikke darm ontsteking of Colitis Ulcerosa hoeft u minder rekening te houden met verklevingen en vernauwingen. Houd er echter rekening mee dat de ontstekingen vaak in een aaneengesloten gebied zitten, waardoor het lichaam er meer moeite meer heeft om zich hiertegen te kunnen wapenen.

doktersdienst