Cardura is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven aan mensen met een hoge bloeddruk of aan mannen met een vergrootte prostaat. De werkzame stof in cardura is doxazosine en het medicijn behoort tot de geneesmiddelengroep die antihypertensiva, ofwel bloeddrukverlagers, wordt genoemd. Doxazosine zorgt er voor dat de bloedvaten worden verwijdt, waardoor het bloed in de vaten minder weerstand ondervindt en als gevolg de bloedruk lager wordt. Daarnaast ontspant het de spieren rondom de blaas en de prostaat, waardoor problemen bij het plassen, als gevolg van een vergrootte prostaat, af kunnen nemen.

Bloeddruk verlagen

Een te hoge bloeddruk is een symptoom waar iemand doorgaans weinig van merkt, maar op langere termijn kan het schadelijke gevolgen hebben en de kans op hart- en vaatziekten verhogen. Een te hoge bloeddruk kan ontstaan wanneer het bloed in de aderen niet goed kan doorstromen. De kracht waarmee het bloed door de vaten stroomt neemt dan toe, waardoor de bloedvaten beschadigd kunnen raken en de kans op een beroerte of hartfalen toe neemt. Wanneer er vast gesteld wordt dat de bloeddruk te hoog is, is het dan ook van belang om dit te verminderen. Mogelijk schrijft een arts je in dat geval cardura voor.

Doxazosine zorgt ervoor dat de bloedvaten wijder worden zodat het bloed beter door kan stromen en de bloedruk omlaag kan. Het duurt enige tijd voordat dit effect meetbaar is, meestal is hier een periode van drie tot zes weken voor nodig.

cardura

Het is dus belangrijk om na een week of zes opnieuw de bloeddruk te laten meten om te beoordelen of de bloeddruk is gedaald. Gedurende deze periode is het van belang dat het geneesmiddel dagelijks wordt gebruikt, om de kans op een goed resultaat te vergroten. Uiteraard dient hierbij de voorschriften van de arts te worden gevolgd.
Onze apotheker vertelt u alles over het gebruik van Cardura.

Behandeling van een te grote prostaat

Cardura kan ook ingezet worden wanneer er klachten zijn als gevolg van een te grote prostaat. Om vast te stellen of de klachten bij het plassen door een vergrootte prostaat komen, moet er eerst een gang naar de huisarts worden gemaakt, vaak zijn er symptomen als vaak moeten plassen, of niet krachtig kunnen plassen. Dit kan veroorzaakt worden door een vergrootte prostaatklier, die tegen de urinebuis drukt. Cardura kan gebruikt worden om de spieren van de blaas te ontspannen, waardoor de urine beter door kan stromen. Het zorgt er niet voor dat de prostaat krimpt.

doktersdienst