Dihydrocodeïne is een geneesmiddel dat ingezet kan worden bij pijnklachten. Daarnaast wordt het vanwege zijn prikkel dempende werking ook wel gebruikt bij hoestklachten, zoals kriebelhoest. De werkzame stof dihydrocodeïne valt onder te verdelen in de groep opioïden, en is te omschrijven als een morfineachtige pijnstiller. De werking van deze stof berust op het feit dat het verhindert dat bepaalde prikkels de hersenen kunnen bereiken. Doordat deze prikkels niet of minder sterk in het pijncentrum van de hersenen kunnen komen, neemt de pijn snel af.

Ernstige pijnklachten

Dihydrocodeïne heeft een snelle werking en is dan ook geschikt om voor te schrijven aan mensen met ernstige pijnklachten. Het werkt doorgaans binnen een half uur. Het kan bijvoorbeeld voorgeschreven worden als medicijn tegen pijnklachten die het gevolg zijn van migraine of menstruatie, bij zenuw- of gewrichtspijn, bij pijnsymptomen door griep en bij pijnklachten na een operatie. De pijnstillende werking duurt ongeveer vier uur. Ook bij klachten door kriebelhoest kan dihydrocodeïne worden voorgeschreven, omdat het naast de pijnstillende werking ook de hoestprikkel kan dempen.

Voor het gebruik van dihydrocodeïne geldt een algemene dosering voor volwassenen. De hoogte van deze standaard dosering is in de bijsluiter terug te vinden. In overleg met een arts kan er van deze standaard worden afgeweken.

Dihydrocodeïne

Kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar mogen dit geneesmiddel niet gebruiken, en voor oudere kinderen moet door de arts een dosering worden voorgeschreven. Het is van belang om de voorschriften van de arts te volgen wanneer dit middel wordt gebruikt. Dihydrocodeïne is verkrijgbaar als tablet of als drankje, in beide gevallen wordt aangeraden om het geneesmiddel in te nemen tijdens de maaltijd, of net erna. Hiermee kunnen bijwerkingen aan het maagdarmkanaal worden voorkomen.
Lees over het gebruik van Dihydrocodeïne.

Gebruik bij andere aandoeningen

Dihydrocodeïne kan niet altijd en door iedereen gebruikt worden. Er gelden een aantal contra-indicaties. Contra-indicaties zijn aandoeningen of het gebruik van andere medicijnen, die niet samen kunnen gaan met het gebruik van dihydrocodeïne. Zo mag het medicijn niet gebruikt worden bij iemand die lijdt aan een longziekte of overgevoeligheid voor de werkzame stof. Ook kunnen er problemen ontstaan wanneer er andere medicijnen worden gebruikt, zoals slaapmiddelen als Melatonine of antihistamine. Er kan dan een wisselwerking ontstaan tussen beide medicijnen, die mogelijk ongewenste bijwerkingen tot gevolg heeft. Het is belangrijk om met een arts of apotheek te overleggen en duidelijk aan te geven welke geneesmiddelen worden gebruikt.

doktersdienst