Het overkomt veel mannen dat ze niet in staat zijn een erectie te krijgen of die zo lang in stand te houden, dat een bevredigend geslachtsverkeer mogelijk wordt. Bij vijf procent van de mannen rond de veertig blijft een erectie volledig uit, bij de groep van rond de zeventig hebben twintig procent van de mannen een erectiestoornis. Van de mannen tussen deze twee ijkpunten heeft meer dan de helft te kampen met een gebrekkige verstijving van hun penis. Zulke cijfers geven een goede indruk van de enorme consequenties die deze aandoening voor de gezondheidszorg heeft. Qua omvang is een erectiestoornis dus zeker te vergelijken met andere welvaartsziekten, zoals dichtgeslibde kransslagaders.

De meest uiteenlopende gewaarwordingen kunnen een erectie oproepen: bijvoorbeeld bij een aanraking, maar evengoed door herinneringen of dagdromen. Soms in luttele seconden, soms in een paar minuten neemt de penis in omvang toe, tot een volledige graad van stijfheid is bereikt. We zien we dat de zwellichamen in de penis daarbij de hoofdrol spelen.

Bij een penis in rusttoestand zijn de zwellichamen ontspannen. De bloedcirculatie wordt niet gehinderd en in de bloedvaten vormt zich geen weerstand. Als de zwellichamen zich ten gevolge van een sterkere bloedaanvoer beginnen te vullen leidt dat tot een vergroting en verstijving van de penis. Tegelijkertijd sluit dit proces de aderen af die normaliter het bloed afvoeren en kan het bloed niet meer wegstromen. Als de seksuele prikkels en de opwinding aanhouden kan de reflex van een zaadlozing een orgasme veroorzaken. Bij een erectiele disfunctie is dit samenspel van bloedtoevoer, aanspannen van het spierweefsel in de zwellichamen en tijdelijk geblokkeerde bloedafvoer op de een of andere manier verstoord.

Mogelijkheden om een erectiestoornis te behandelen

man

Erectieprobleem

Seksuele aandoeningen blijven een lastig onderwerp voor velen, het kan in verschillende maten voorkomen en heeft bijna altijd een grote impact op de seksuele relatie van iemand. Impotentie wordt vaak genegeerd, omdat mensen niet weten hoe zij hier mee om moeten gaan. Dat is erg jammer omdat er in vele gevallen hulp geboden kan worden. Wat zich bij veel mannen af en toe voordoet, kan onder bepaalde omstandigheden een blijvend karakter krijgen. Als alle puf eruit is luidt de diagnose erectiele disfunctie. Onderzoekers schatten het aantal mannen dat permanent met zo'n volledige en blijvende erectiestoornis te kampen heeft op 10 procent. Reken daar het te verwachten grote aantal onbekend blijvende gevallen nog bij, dan zijn het al snel zo'n 750.000 tot 1 miljoen Nederlandse mannen. Toch hebben daarvan elk kwartaal maar 20.000 van hen de moed hun erectieprobleem - en tegelijk ook dat van hun partner - aan een dokter voor te leggen. Voor mannen bij wie erecties regelmatig uitblijven kan het platform van Dokteronline informatie bieden.

medicijnen die helpen bij een erectiestoornis

Bijna elke man heeft dus in bed wel eens aan den lijve ondervonden dat hij niet altijd kan wat hij wil. Het gecompliceerde samenspel van zintuigen, zenuwstelsel, hormonen en bloedvaten raakt maar al te gauw in het ongerede met als gevolg een uitblijvende erectie. Zo'n situatie kan zich acuut voordoen als mannen onder flinke stress staan, of als het hun gewoon aan lust ontbreekt. Ook gezonde mannen kunnen niet altijd absoluut zeker zijn van een erectie. En met het klimmen der jaren merkt bijna elke man dat de geest nog willig kan zijn, maar dat het vlees steeds vaker zwak blijft. Uitgerekend de penis blijkt de gevoeligste en zwakste schakel te zijn in de keten die leidt tot seksuele bevrediging.

Oorzaken van een erectiestoornis

Er zijn verschillende oorzaken waardoor er geen erectie kan ontstaan, zoals psychische problemen, als angst en schuldgevoelens, hormonale stoornissen, vermoeidheid of lichamelijke aandoeningen. Als deze zaken hebben invloed op het libido van een man. Mannen hebben vaak meegekregen dat zij degenen zijn die de nodige stappen ondernemen om een seksueel contact tot stand te brengen. Als een man zijn leven lang de rol van versierder gespeeld heeft, kan het een tamelijk schokkende ervaring zijn als de rollen eens omgedraaid worden. Daarnaast speelt de traditionele voorstelling een rol dat normale mannen altijd op seks uit zijn en daarvoor elke gelegenheid aangrijpen. De maatschappelijke normen in deze stonden het een man gewoon hoogst zelden toe nee te zeggen, ook als hij daar gevoelsmatig de voorkeur aan zou geven. En daarom heeft de penis het dan maar overgenomen om in zijn plaats nee te zeggen.

Bij psychische oorzaken van erectiestoornissen valt te denken aan faalangst. Het is het begin van een vicieuze cirkel, waarin angst voor een herhaalde mislukking en vermijdgedrag elkaar voortdurend versterken. Faalangst leidt tot een verlies van betrokkenheid en frustreert alle pogingen om tot een erectie te komen. Dat komt voor de man in kwestie neer op de bevestiging dat er alle reden voor zijn faalangst was. Het gevolg kan zijn dat zo'n man op een gegeven moment maar helemaal afziet van verder seksueel contact met zijn partner.

Ontdek welke mogelijkheden er zijn om een erectiestoornis te behandelen

In veel gevallen zouden een verandering van de seksuele performance en het verminderen van de prestatiedruk uitkomst kunnen bieden. Het paar zou voor andere vormen van stimulering kunnen kiezen en daarmee een erectie stoornis al vroegtijdig voorkomen. Maar al te vaak echter leidt een wederzijdse overdosis aan goede wil juist tot een snelle frustratie en vervolgens tot berusting bij beide partners: de belasting wordt door de zelfopgelegde dwang gemeenschap te 'moeten' hebben alleen maar groter. Dat kan ertoe leiden dat het boek van de seksualiteit veel te vroeg wordt dichtgeslagen. In het verdere, nu zo ongeveer seksloze, verloop van een langdurig huwelijk of een stabiele relatie komt het vaak tot latente, maar in hevigheid toenemende wederzijdse agressie. Die kan zich bij heel gewone kleine huiselijke geschillen ontladen. Beide partners zoeken dus een ander strijdperk voor hun seksuele frustratie. Niet zelden werpt de vrouw in al of niet bedekte termen de man zijn seksuele onvermogen voor de voeten. Dat versterkt zijn frustratie natuurlijk nog meer.

Ook onwaarachtige normen, waarden en mythen drukken hun ongunstige stempel op de seksualiteit. In kroegen, tijdschriften, bij praatprogramma's op de televisie, overal vertellen mensen tot in de meest onwaarschijnlijke details , hoe vaak en hoe lang ze het doen en wat voor gecompliceerde standjes ze daarbij wel niet innemen. Dat blijft hangen en in het hoofd van een man (net als van zijn partner) er ontstaat een karikatuur van de seksualiteit en een erectieprobleem ligt op de loer.

Menigeen loopt daarna rond met een opvatting van een seksualiteit die van elk mens het onmogelijke eist. Het is een seksualiteit die is verkommerd tot topsport en te hooggespannen verwachtingen wekt. Aan zulke moderne bakerpraat is een groot deel van de seksuele problemen te wijten. Het gebrek aan informatie en inzicht wekt valse verwachtingen ten aanzien van lichamelijke processen, bevredigende en opwindende seksuele ervaringen en van de verschillende seksuele technieken. Negatieve, onbevredigende ervaringen zijn het gevolg en die ondergraven gevoelens als lust en opwinding met een erectiestoornis als mogelijk vervolg.

De oorzaken van erectiestoornissen kan men in drie categorieën indelen:

Lichamelijke oorzaak. De meest voorkomende reden voor impotentie bij de volwassen man is een atheroom: een vetophoping die de aderen blokkeert, vooral die aderen die de penis van bloed voorzien. Impotentie kan ook te wijten zijn aan suikerziekte; overgewicht; een aandoening aan de nieren of endocriene klieren (hypofyse, schildklier, bijnieren); een aandoening aan de zenuwcentra, urinebuis of de prostaatklier. Ook door alcohol en roken ontstaan vaak problemen.
Psychologische oorzaak. Het uitblijven van een erectie en het verminderen van het libido wordt veroorzaakt door angstgevoelens, neerslachtigheid of een gebrek aan vertrouwen in zichzelf of zijn partner. Het probleem heeft de neiging te verergeren wanneer de patiënt veel kalmeringsmiddelen of slaapmiddelen slikt.
Relationele oorzaak. Deze oorzaak komt op elke leeftijd voor. De erectie stoornissen zijn verbonden aan diverse omstandigheden, te grote drukte in de directe omgeving, lange werkdagen of een onbevredigende relatie met de partner.

Medische aanpak van de problemen

Wanneer vragen erectiestoornissen om een medische behandeling? Hoe stelt een arts ze vast? Dat zijn de twee voornaamste vragen waar we ons over buigen en waarop we antwoorden geven. Er zijn inmiddels vele mogelijkheden om een erectiele disfunctie bij de man te diagnostiseren, van penisinjecties, een onderzoek met ultrasone golven, contrastmiddelen tot het meten van de nachtelijke erecties. Volgens artsen komt het bij de diagnose vooral aan op heel secuur te onderzoeken wat de erectiestoornis heeft veroorzaakt en in stand houdt. Daarbij moet gekeken worden welke oorzaken in de organen en welke in de geest liggen en of daartussen een verband bestaat. Inderdaad gaan psychische klachten veelal gepaard met organische veranderingen en helaas zoeken de behandelende artsen het nog steeds te snel in een puur orgaangerichte aanpak. Als een man nog regelmatig 's nachts of bij het opstaan een spontane erectie heeft, is er alle reden de oorzaken toch eerder op het psychische of relationele vlak te zoeken. Het kan zijn dat tijdens het bespreken van de ziektegeschiedenis.

Het zal wel tussen de oren zitten, werd lange tijd over erectiestoornissen gedacht, het hoort er nu eenmaal bij je bent immers geen twintig meer. Dat soort opvattingen maakte de gang naar de dokter er niet lichter op. Er bestaan gelukkig verschillende medische behandelingen om impotentie te verhelpen. Dit kunnen behandelingen zijn die gebeuren op het moment dat de man een erectie wil krijgen, of definitieve heelkundige ingrepen.

Erectiepil. De doorbraak op het gebied van behandeling kwam met de introductie van de viagra, waarin de werkzame stof sildenafil is verwerkt. Bij bijna driekwart van de mannen doet een erectiepil goed werk, het zelfvertrouwen krijgt een boost en een spontaan seksleven is weer mogelijk. Er zijn meer betrouwbare erectiepillen beschikbaar zoals het veelgebruikte cialis, maar naast deze twee bekende erectiemedicijnen is er nog één in opkomst en dat is het veel geprezen Levitra. Een erectiepil werkt overigens niet zomaar: je moet er wel eerst opgewonden voor zijn, het is een hardnekkige misvatting dat het zou helpen bij libidoproblemen, mannen die het om die reden slikken, zullen geen verbetering constateren. Tenslotte wil ik u nog wijzen op een relatief nieuw merk erectiepil namelijk Sildenafil een middel met een goede langdurige werking. Wilt u snel resultaat dan is Spedra misschien een goede keuze om te gebruiken.
Injecties. Via injecties in de holle lichamen van de penis wordt een middel (meestal een prostaglandine) toegediend dat de bloedvaten doet uitzetten. Dit stimuleert de bloedtoevoer waarop een erectie volgt. Deze behandeling wordt voorgesteld aan mannen op rijpere leeftijd, waarbij een milde vorm van atheroom in de vaten van de penis aanwezig is, en die een bevredigende relatie met hun partner hebben. Het middel wordt rechtstreeks en geheel pijnloos in een hol lichaam ingespoten. De erectie volgt een tiental minuten later en maakt normale seksuele betrekkingen mogelijk.
Vaatverwijderende pil. Het kleine tabletje wordt met behulp van een applicator in de urinebuis toegediend en veroorzaakt tien minuten later een erectie.
Vacuümpomp. Dit toestel bestaat uit een glazen hulpstuk dat over de penis wordt geplaatst en een vacuümpomp die door negatieve druk een erectie opwekt. De erectie wordt vervolgens in stand gehouden door het aanbrengen van een rubberen ring rond de basis van de penis waardoor seksuele betrekkingen mogelijk zijn. Het gebruik van dit toestel is enkel aangewezen voor mannen op leeftijd die lijden aan vaataandoeningen (atheroom).
Heelkundige ingreep. Een heelkundige ingreep aan de slagader en de aderen van de penis is aangewezen voor jonge mannen met een ernstige afwijking aan de vaten die de holle lichamen van bloed voorzien of voor patiënten met een atheroom. De ingreep bestaat uit het verbinden van een van de holle lichamen met een van de aderen die achter de buikwand liggen (epigas­trische ader). Een ingreep aan de vaten wordt voorgesteld aan patiënten waarbij het bloed te snel uit de penis wegtrekt door een ongeluk, een aangeboren afwijking of door de ziekte van Lapeyronie. De ingreep bestaat uit het afdichten waardoor het bloed tijdens de erectie niet uit de holle lichamen kan afvloeien.
Implantaten. Dit wordt slechts in laatste instantie voorgesteld aan patiënten bij wie injecties geen uitwerking hebben of aan bepaalde mensen met verlamming aan de onderste ledematen: een buigzame siliconen cilinder van ongeveer 15 mm lengte wordt tijdens een ingreep in elk hol lichaam ingebracht.

Op relatieproblemen en psychische problemen als faalangst is een erectiepil evenmin een antwoord, het is beter om de angst tot falen aan te pakken door de prestatiedrang weg te nemen en een tijdje helemaal stoppen met vrijen. Bij zo'n onthouding valt de druk weg om te presteren en hoe minder de psychische druk, des te gemakkelijker de erectie ontstaat, een eerste aanzet om een erectiestoornis te verhelpen.

doktersdienst