Koude rillingen, hoofdpijn en spierpijn; u herkent ze waarschijnlijk al snel als de symptomen van griep. Als u een griepvirus te pakken heeft, voelt u zich over uw hele lichaam beroerd en lamlendig. Zeker wanneer de ‘r’ weer in de maand zit, krijgen we er in ons land op grote schaal mee te maken. Een griepepidemie zorgt jaarlijks voor vele zieken en kan voor mensen in bepaalde risicogroepen zelfs gevaarlijk zijn. Maar wat is griep nu eigenlijk precies, wat is het verschil met een gewone verkoudheid en wanneer loop je extra risico op een ernstiger verloop van deze ziekte?

Het influenzavirus

Griep wordt veroorzaakt door een virus dat de luchtwegen infecteert. Dit virus wordt het influenzavirus genoemd, omdat griep in wetenschappelijke termen influenza heet. Het griepvirus is zeer besmettelijk en kan bijvoorbeeld worden overgebracht door hoesten en niezen of via contact met de handen. Wanneer u besmet bent geraakt met het virus, wordt u niet direct ziek. Het duurt doorgaans twee tot zeven dagen voordat u de eerste symptomen van de ziekte krijgt. De tijd tussen het moment van besmetting met het virus en het moment dat u daadwerkelijk ziek wordt, wordt de incubatietijd genoemd.

Wanneer u besmet bent geraakt met het griepvirus, of influenzavirus, dan kunt u diverse klachten krijgen. De meest voorkomende symptomen van griep zijn (hoge) koorts, spierpijn, verkoudheid en hoest, koude rillingen, keelpijn, hoofdpijn, minder eetlust en een algeheel gevoel van vermoeidheid.
Onze apotheker geeft informatie over geneesmiddelen bij griep

griep

De symptomen van griep kunnen heel snel op komen zetten, vaak binnen een paar uur, waardoor griep een acute ziekte wordt genoemd. Bij de meeste mensen gaat de griep vanzelf weer over. Na ongeveer een week is het grootste deel van de symptomen verdwenen. Sommige symptomen kunnen wat langer aanhouden, zoals bijvoorbeeld het hoesten en het gevoel van vermoeidheid.

Verkoudheid

Griep wordt met grote regelmaat verward met een gewone verkoudheid. Dat komt doordat de symptomen van beide ziektebeelden veel overlap hebben. Een verkoudheid wordt echter veroorzaakt door een verkoudheidsvirus, terwijl de oorzaak van griep een influenzavirus is. Het zijn dus twee verschillende ziekten. Bij echte griep zijn de symptomen heviger dan bij een verkoudheid. Zo is er bij griep sprake van koorts en koude rillingen, wat bij een verkoudheid doorgaans niet het geval is. Een ander verschil is dat u bij griep last heeft van stijve en pijnlijke spieren door uw hele lichaam. Ook komt griep sneller opzetten dan een verkoudheid.

Voor wie is griep gevaarlijk

Als u voldoende rust neemt, gaat griep meestal vanzelf weer over. Wanneer u echter in een risicogroep valt, kunt u ernstig ziek worden van een griepvirus. In dat geval kunnen de gevolgen van de griep zelfs tot sterfte leiden. Denkt u bijvoorbeeld aan oudere mensen die een longontsteking ontwikkelen als gevolg van besmetting met het influenzavirus. De groepen die extra risico lopen zijn onder andere oudere mensen en mensen die een verminderde weerstand hebben als gevolg van bijvoorbeeld een chronische ziekte zoals astma of diabetes, of door het gebruik van bepaalde medicijnen die de weerstand beïnvloeden.

Omdat de gevolgen van griep ernstig kunnen zijn voor mensen die in een risicogroep vallen, is er de mogelijkheid om een griepprik te krijgen. De griepprik wordt ieder jaar opnieuw gegeven. Dit gebeurt bij de huisarts en wordt doorgaans in het najaar gedaan. De griepprik beschermt pas na een week of twee, dus het is belangrijk om de prik te halen voordat u met het griepvirus besmet raakt. Wanneer bij uw huisarts bekend is dat u tot een risicogroep behoort, dan krijgt u vanzelf een oproep om uw griepprik te komen halen.

doktersdienst