Longontsteking is een vervelende en bovendien besmettelijke aandoening, waar u veel last van kan hebben. In sommige gevallen kunt u te maken krijgen met een verwaarloosde longontsteking of wellicht een dubbele longontsteking. Ook andere aandoeningen van de longen zijn mogelijk zoals longemfyseem en longembolie. Herstellen van een longontsteking verloopt over het algemeen zonder problemen. In de meeste gevallen zal u weer helemaal de oude worden zonder blijvende schade, al duurt het vaak een aantal maanden om weer volledig op conditie te komen.

De behandeling van longontsteking bestaat over het algemeen uit een antibiotica kuur waarna het herstel in de meeste gevallen 2 – 3 weken in beslag zal nemen. Dit is de tijd die u nodig heeft voor antibiotica die zorgt dat de bacterie in het lichaam op een goede manier wordt bestreden. Houd er rekening mee dat de kans groot is dat het een stuk langer zal duren, voordat u weer helemaal de oude bent.

Longontsteking symptomen

Er zijn een aantal symptomen waaraan u een longontsteking kunt herkennen, u gaat meer hoesten dan normaal en er is kans op koorts. Omdat de longblaasjes ontstoken raken krijgt u ook last van kortademigheid, uw conditie gaat achteruit. U raakt verder vermoeid en voelt zich steeds zwakker worden, uit bed komen is al een hele klus. Er zijn verschillende gradaties van longontsteking bekend, waardoor niet iedereen hier even veel last van zal hebben. Longontsteking zonder koorts is niet gebruikelijk maar komt in een aantal gevallen voor. Het is het doorgaans niet goed duidelijk waar dit door komt, maar zou te maken kunnen hebben met het feit dat u pijnstillers gebruikt tegen andere kwalen.

Longontsteking is besmettelijk ga er dan ook voorzichtig mee om. De ontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie, het kan gaan om de pneumokok bacterie, de legionellabacterie of tuberculose. In het eerste geval is er niet veel aan de hand en laat de bacterie zich gemakkelijk bestrijden. In het tweede geval kun je te maken krijgen met de veteranenziekte en in het derde geval is longontsteking zeer besmettelijk. Ga wat dat betreft niet te lichtzinnig om met een longontsteking.

longen

Pas op met hoesten of niezen op het moment dat er anderen bij zijn. Nies bovendien niet in uw handen wat de verspreiding van de bacterie vereenvoudigd. U kunt de longontsteking zelf goed behandelen en er voor zorgen dat anderen daar minder snel last van zullen hebben.

Longontsteking bij kinderen

Een longontsteking bij een kind kan tot grotere vervelende gevolgen leiden, vooral wanneer het gaat om een klein kind. Kleine kinderen zijn nog niet in staat om zich te wapenen tegen een infectie door een bacterie, waardoor ze hier flink ziek van kunnen worden. Houd de symptomen van een longontsteking bij hen goed in de gaten en neem direct contact op met een arts zodra u denkt dat er iets aan de hand is.

Als kinderen wat groter zijn kunnen zij zich beter wapenen tegen een longontsteking. Het is nog altijd verstandig om dit op een goede manier te laten behandelen, maar de kinderen behoren minder snel tot de risicogroepen, u kunt dus iets langer de tijd nemen om de symptomen te herkennen en te ontdekken of er inderdaad sprake van is.

Dubbele longontsteking

Op het moment dat u last heeft van een longontsteking zijn het de longblaasjes die ontstoken raken. Dit zorgt er onder andere voor dat het minder gemakkelijk wordt om vrij te ademen. Op het moment dat u te maken krijgt met een dubbele longontsteking zit de bacterie in beide longen en zal u moeite krijgen met de ademhaling. Des te meer longblaasjes er worden geïnfecteerd, des te groter het belang is om bijvoorbeeld een antibioticum toe te passen.

Een dubbele longontsteking is een behoorlijk ernstige longontsteking, waardoor het van belang is om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Onafhankelijk van het feit of u te maken heeft met een enkele of een dubbele longontsteking, kan deze daarnaast een meer lichte of juist zware vorm aannemen. Van een lichte longontsteking merken we over het algemeen niet zoveel, terwijl de zware variant ervoor kan zorgen dat we niet van ons bed af kunnen komen. Een dubbele longontsteking met een zwaar karakter kan wat dat betreft een enorme impact op onze fysieke gesteldheid hebben.

Bij een dubbele longontsteking is de kans groot dat u behoorlijk kortademig zal worden. Er zijn veel minder longblaasjes ter beschikking om adem te halen, waardoor met name kinderen hun neusvleugels op een actieve manier zullen gaan gebruiken. Hieraan herken je normaal gesproken gemakkelijk een longontsteking. In het geval van een dubbele longontsteking zal de ademhaling vaak pijn doen.

Longembolie

Op het moment dat u last heeft van longembolie is er sprake van een bloedprop in een van de bloedvaten in de longen. Het gaat om een stolsel, eventueel in een van de slagaders. Dit zorgt ervoor dat de doorstroming van het bloed in gevaar komt, omdat er een opstopping ontstaat. Longembolie kan hierdoor zeer nare gevolgen hebben. Het is van belang om de aandoening tijdig te herkennen en er met medicijnen voor te zorgen dat het bloed niet zal stollen. In de meeste gevallen zal een dokter je aanraden om een hartfilmpje te maken, omdat het daarmee mogelijk is om aan te tonen of er sprake is van longembolie. Het is in dat geval van belang om de juiste medicijnen te gebruiken, om pijn en andere vervelende gevolgen zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.

U kunt longembolie herkennen aan een aantal verschillende symptomen zoals kortademigheid, pijn op de borst, overmatig hoesten, koorts en hartkloppingen. Koorts en hartkloppingen komen over het algemeen wat minder vaak voor bij longembolie. Wat dat betreft zijn het vooral het hoesten en de pijn op de borst die we veel zien. Dat neemt niet weg dat ook koorts en hartkloppingen aan kunnen geven dat u last heeft. Met name de hartkloppingen geven aan dat u in dient te grijpen, om vervelende gevolgen te voorkomen. De koorts bij longembolie is als het ware een teken dat het lichaam probeert om de ontsteking te bestrijden.

Er zijn verschillende oorzaken van longembolie bekend, het kan voorkomen als een aangeboren afwijking, die ervoor zorgt dat het stollingssysteem niet optimaal werkt. Het kan aan de andere kant ook zijn dat er tijdens de zwangerschap aan het kraambed een afwijking ontstaat. Wat dat betreft is het lastig om een precieze oorzaak voor de longembolie aan te wijzen. Bij ongeveer 50% van de patiënten lukt dit niet, waardoor de arts zich alleen maar kan richten op de juiste behandeling van de aandoening.

Longemfyseem

We hebben in onze longen de beschikking over miljoenen longblaasjes, maar wanneer we te maken hebben met longemfyseem worden dit er steeds minder. Deze aandoening zorgt ervoor dat de longblaasjes stuk voor stuk kapot gaan. Helaas kunnen de longblaasjes zich niet meer herstellen, waardoor longemfyseem er bij de meeste mensen voor zorgt dat zij kortademig worden.

De wanden van de longblaasjes raken beschadigd, waardoor het na verloop van tijd niet langer mogelijk is om er gebruik van te maken. Het zijn deze blaasjes die ervoor zorgen dat we zuurstof en koolstofdioxide uit kunnen wisselen. We nemen het zuurstof op in ons bloed, om daar van te kunnen leven. Op het moment dat we last hebben van longemfyseem raken de blaasjes beschadigd, waardoor deze vitale functie binnen ons lichaam niet goed meer werkt.

We hebben de beschikking over miljoenen longblaasjes, maar hebben deze allemaal nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van onze longen. Op het moment dat we door longemfyseem te maken krijgen met forse beschadigingen van de longblaasjes is de kans groot dat we kortademig worden en ook onze conditie flink achteruit zal gaan.

Oorzaken van longemfyseem vinden we onder andere in het roken, waardoor het verstandig is om daar zo snel mogelijk mee te stoppen, of nooit mee te beginnen. In 80 – 90% van de gevallen is roken de oorzaak van longemfyseem, omdat de chemische stoffen in de sigaretten de longblaasjes aantasten. Daarnaast kan het zijn dat u via uw werk in de bouw (verf en asbest) te maken krijgt met een aantasting van je longblaasjes. In dat geval is er sprake van beroeps-COPD, waar longemfyseem een onderdeel van uitmaakt.

doktersdienst