Ontstoken amandelen ontstaan in veel van de gevallen als het gevolg van overbelasting. De amandelen helpen ons om bepaalde bacteriën op te vangen en zorgen dat er in het lichaam geen infecties plaats vinden. Indien de aanvoer van bacteriën te groot wordt zullen de amandelen ontstoken raken, we spreken ook wel van tonsillitis, al kennen we de aandoening zelf vooral als een amandelontsteking. We kennen de ontstoken amandelen vooral van kinderen, maar ook volwassenen kunnen last krijgen.

We hebben amandelen in de neus en in de keel en deze kunnen beiden ontstoken raken. Indien er sprake is van een amandelontsteking is de kans groot dat u zich wat grieperig zal voelen en dat u weinig trek heeft om te eten vanwege keelpijn. Daarnaast zullen ontstoken amandelen last geven van verkoudheid, rode ogen, een schorre stem en relatief veel dorst. U hoeft de ontstoken amandelen normaal gesproken niet te behandelen, het is voldoende om uw lichaam enkele dagen de tijd te geven om van de klachten kan herstellen.

De virale infectie lijkt op die zoals we die kennen van de ziekte van Pfeiffer. Het virus kan zich verspreiden tijdens het zoenen maar ook door de lucht om via onze luchtwegen binnen te dringen. Zorg dat u bij ontstoken amandelen altijd voldoende afstand houdt van de persoon die ziek is en drink niet uit hetzelfde glas. Indien u vooral last heeft van keelpijn kunt u de ontstoken amandelen behandelen door u hier specifiek op te richten. Drink koude niet-zuurhoudende dranken die er voor zorgen dat uw keel zich kan herstellen of neem wat vaker een ijsje.

Behandel een amandelontsteking met Flucloxacilline

keelpijn

Ontstoken amandelen kunnen besmettelijk zijn, afhankelijk van de veroorzaak. In geval van een bacterie bestaat er nauwelijks gevaar voor besmetting, aangezien de bacterie niet zomaar op iemand anders over zal gaan. Is er sprake van een virale infectie dan is de kans op besmetting veel groter.

De amandelontsteking zorgt over het geheel genomen vooral voor een algemeen naar gevoel, waardoor het niet fijn is om actief aan de slag te gaan. In de meeste gevallen zullen de symptomen van de amandelontsteking zich na 24 – 36 uur na de infectie voor gaan doen. Vaak gaan de klachten vanzelf weer over, omdat de ontsteking af zal nemen. Is er na 3 dagen geen verbetering dan is het verstandig om contact op te nemen met een arts voor overleg.

Amandelen verwijderen

Wilt u de amandelen van uw kind laten verwijderen, bijvoorbeeld omdat hij of zij vaak last heeft van klachten? Het is niet nodig om deze te laten verwijderen wanneer ze een enkele keer ontstoken raken. Kinderen tot ongeveer 8 jaar hebben te maken met amandelen die nog niet volgroeid zijn, waardoor ze relatief gemakkelijk ‘overbelast’ raken. Het is wat dat betreft dan ook niet vreemd dat het vooral kinderen zijn die te maken hebben met ontstoken amandelen en we hier veel minder last van hebben zodra we volwassen zijn.

Heeft uw kind keer op keer te maken met een amandelontsteking en lijkt hier een terugkerende trend in te zitten? Dan kan het zijn dat de amandelen overgevoelig zijn en het beter is om ze te laten verwijderen. Probeer niet te snel naar deze oplossing te grijpen, maar houd aan de andere kant ook goed rekening met de wensen van uw kind. Raadpleeg een arts en leg deze onder andere het aantal malen voor dat uw kind last heeft gehad van ontstoken amandelen. De arts kan dan eventueel besluiten om de amandelen te verwijderen en er daarmee voor te zorgen dat de klachten van de ontstoken amandelen tot een einde komen.

Keelontsteking

De ontstoken amandelen behoren in principe tot de keelontsteking, al gaat het om een meer specifieke variant van de aandoening. U kunt last hebben van keelpijn, of van een daadwerkelijke ontsteking in de keel. In het laatste geval kan het gaan om de amandelen, die ontstoken raken op het moment dat ze te maken krijgen met overbelasting.

De keelontsteking staat in principe los van de amandelontsteking, al kunnen deze samen voorkomen. In dat geval is de kans groot dat u of uw kind pijn heeft bij het slikken, gebruik eventueel keeltabletten om de pijn wat te verzachten.

Virale infectie

De ontstoken amandelen kunnen onder andere ontstaan als het gevolg van een virale infectie. Het is in dat geval van belang om rekening te houden met een besmetting, net als bij bijvoorbeeld de ziekte van Pfeiffer. Dat betekent dat de aandoening zich relatief gemakkelijk kan verspreiden, onder andere via de lucht en via het glas dat u of uw kind gebruikt. Ga hier voorzichtig mee om en voorkom op die manier dat u zelf ook last krijgt van de amandelontsteking. Ontstoken amandelen vormen op zich geen gevaarlijke aandoening, maar het brengt veel ongemakken met zich mee die u eenvoudig kunt voorkomen.

Artsen schrijven Flucloxacilline voor bij ontstoken amandelen

flucloxacilline

Ernstige klachten

Worden de klachten bij ontstoken amandelen ernstig, bijvoorbeeld omdat de koorts oploopt en deze na 3 dagen nog niet over is? Of heeft uw kind vaak last van een amandelontsteking en lijkt er bijna sprake van een chronische aandoening. Het is in die gevallen verstandig om contact op te nemen met een dokter die kan besluiten om de amandelen laten verwijderen. Het is een relatief eenvoudige ingreep, al kiezen artsen er vandaag de dag over het algemeen niet langer snel voor om u door te verwijzen. Met name bij erg jonge kinderen is het vaak beter om het zelf meer weerstand op te laten bouwen. Na het verwijderen van de amandelen mogen kinderen vaak dezelfde dag alweer naar huis, bij volwassenen is de kans op een nabloeding wat groter, zij zullen meestal nog een dag moeten blijven.

doktersdienst