Wanneer u last heeft van een bacteriële infectie, dan kan uw arts u een antibioticum voorschreven voor de behandeling hiervan. Zithromax (Azithromycine) is een antibioticum dat de werkzame stof azitromycine bevat. Azitromycine is een stof die in wordt gedeeld in de groep macrolide-antibiotica. Door het medicijn in te nemen, kan de werkzame stof zich door het hele lichaam verspreiden. Deze stof kan de groei van vele soorten bacteriën verminderen door de aanmaak van eiwitten binnen de bacterie te remmen. Daardoor kan de bacterie niet verder groeien en zal uiteindelijk afsterven. Hierdoor nemen de klachten die u heeft als gevolg van de bacteriële infectie snel af.

Gevolgen van een bacteriële infectie

Een bacteriële infectie gaat doorgaans gepaard met diverse klachten, afhankelijk van de plek waar de infectie zich in het lichaam bevindt. U kunt voor het gebruik van Zithromax bijvoorbeeld denken aan een infectie van de luchtwegen, zoals keelpijn of longontsteking, maar ook aan infecties van de huid, geslachtsziekten, zoals gonorroe, of de ziekte van Lyme. Bij een bacteriële infectie heeft u vaak last van pijnklachten. Daarnaast gaat het vaak gepaard met koorts of verhoging. Zithromax kunt u alleen op recept via een arts krijgen, nadat is vastgesteld dat uw klachten het gevolg zijn van een bacteriële infectie.

Er zijn diverse soorten antibiotica op de markt en om het ontstaan van resistentie tegen de werkzame stof azitromycine te voorkomen, is zithromax niet altijd de eerste keus in de behandeling van een infectieziekte.

zithromax

Het geneesmiddel wordt vooral voorgeschreven wanneer u overgevoelig bent gebleken voor penicillines of wanneer andere antibiotica niet of onvoldoende blijken te werken, bijvoorbeeld doordat de bacterie die u ziek maakt ongevoelig is voor andere vormen van antibiotica. Het is aan uw arts om te besluiten welke soort antibiotica geschikt is voor uw situatie en klachten.
Onze apotheker vertelt u alles over het gebruik van Zithromax.

Een zithromax kuur

Zoals doorgaans het geval is bij het gebruik van antibiotica, wordt het meestal voorgeschreven als een kuur van een aantal dagen. Hoe lang de kuur precies duurt, bepaalt uw arts aan de hand van verschillende factoren, waarbij de oorzaak van de infectie een belangrijke factor is. Bij de behandeling van een geslachtsziekte kan de kuur bijvoorbeeld korter zijn dan wanneer het gaat om een infectie in het maagdarmkanaal. Het is van belang dat u de kuur altijd helemaal afmaakt. Als u dit niet doet, omdat de klachten bijvoorbeeld eerder al verdwenen zijn, loopt u kans dat de infectie weer terug komt.

doktersdienst