Het lijkt of de hele wereld hier de laatste jaren alleen maar om draait: afvallen. Men kan bijna geen tijdschrift meer openslaan of de televisie aanzetten of men wordt geconfronteerd met superslanke modellen, diëten of allerlei wondermiddeltjes die moeten helpen het overtollig gewicht te doen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Afvallen is een ware hype geworden, wie niet slank is of niet lijnt lijkt er vaak niet meer bij te horen. Men wordt meewarig aangekeken wanneer men een heerlijke stukje taart of een lekker zakje frieten eet. Alles dient zo light mogelijk te zijn en het liefste helemaal geen calorieën bevatten. Om af te vallen kan men verschillende dingen doen, en uiteraard laten, maar alles komt erop neer dat men minder energie binnen krijgt via de voeding dan men per dag nodig heeft. Niet iedereen heeft dagelijks evenveel calorieën nodig. Mannen met zwaar lichamelijk werk hebben uiteraard meer energie nodig dan een vrouw die een zittend beroep uitoefent. Doorgaans hebben mannen meer calorieën nodig, gedurende een dag, dan een vrouw.

Hulp bij het afvallen

Voor veel mensen is afvallen een hels karwei. Het betekent in veel gevallen afzien terwijl het resultaat in sommige gevallen minder is dan verwacht of zelfs in zijn geheel uitblijft. Afvallen kan men daarom beter goed voorbereiden in plaats van in een opwelling te beginnen. De meeste mensen kunnen wel wat hulp bij afvallen gebruiken.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht heeft het overslaan van maaltijden een negatief effect op het afvallen. Men gaat zich dan namelijk onthouden van essentiële voedingsstoffen waardoor men zich minder goed voelt. Beter is het om een aantal (minimaal drie) lichte maaltijden te nuttigen gedurende de dag. Hierbij begint men met een ontbijt omdat dit de meest belangrijke maaltijd van de dag is. De spijsvertering zal erdoor op gang komen en men heeft voldoende kracht om aan een nieuwe dag te beginnen.

In de loop van de dag dient men naast de lichte maaltijden voldoende te drinken. Het beste kan men hiervoor water of ongezoete koffie of thee gebruiken. Door het vocht zal het lichaam de mogelijkheid worden geboden om afvalstoffen kwijt te raken die tijdens het verbranden van de vetreserves vrijkomen. Naast het eten van gezonde voeding en voldoende drinken kan afvallen in de meeste gevallen enkel slagen wanneer men ook voldoende doet aan lichaamsbeweging. Neem de fiets in plaats van de auto, de trap in plaats van de lift en beweeg minimaal dertig minuten per dag. Dit wil zeggen dat men bijvoorbeeld stevig kan gaan wandelen, hardlopen of zwemmen.

producten die helpen bij het afvallen

Stel, voordat u gaat afvallen, geen absurde doelen. Verwacht u niet dat u dertig kilo in een paar weken kwijt kan raken of dat u na enkele dagen al een smallere taille of platte buik heeft.

Gewichtsbeheersing

Men kan op verschillende manieren gewicht verliezen: door minder calorieën te nuttigen, meer te bewegen of medicatie te gebruiken die de vetverbranding stimuleert dan wel de vetopname vermindert. In de regel kan men stellen dat iemand die voldoende beweegt op een dag en een gezond eetpatroon heeft vanzelf op zijn of haar ideale lichaamsgewicht zal komen. Dit lichaamsgewicht komt in de meeste gevallen niet overeen met het beeld dat de broodmagere modellen laten zien. Afvallen kan voor mensen met overgewicht zorgen voor een verbetering van de gezondheid maar wanneer dit extreme vormen aanneemt dan kan dit eveneens ernstige gezondheidsklachten of erger opleveren. Afvallen doet u met beleid en met behulp van een ervaren arts, dan zijn de resultaten overzichtelijk en brengt u uw gezondheid niet in gevaar.

Dat afvallen geen gemakkelijke klus is kunnen heel wat mensen volmondig beamen. Men wil daarom ook niets liever dan, wanneer men het streefgewicht heeft bereikt, niet meer aan te komen. Toch valt ook dit niet mee. In een groot aantal gevallen zal men na bepaalde tijd terugvallen in de oude eet- en beweeggewoontes waardoor de afgevallen kiezen er in sneltreinvaart weer zijn bijgekomen. In het ergste geval hebben ze zelfs nog enkele kilo’s extra meegebracht en kan men weer opnieuw beginnen.

Na een geslaagde afslankpoging is het voor een grote groep mensen daarom erg belangrijk om op gewicht te blijven. Gewichtsbeheersing vergt echter wel de nodige zelfdiscipline. Men hoeft dan wel niet meer elke dag te lijnen maar moet wel op het eet- en bewegingspatroon blijven letten. Wil men echt niet meer aankomen dan zal men de gehele levenswijze drastisch moeten aanpassen. Door tijdelijk het lichaam van energie te onthouden zal het wanneer er weer voldoende voedsel wordt aangeboden een reserve worden aangelegd voor het geval er later nog een dergelijke situatie zal voordoen. Het gevolg is dan dus dat men weer in gewicht zal gaan toenemen en opnieuw dient te gaan afvallen. Dit patroon van afvallen en aankomen staat beter bekend onder de naam jojo-effect. Door aan gewichtsbeheersing te doen zal er een stabielere situatie ontstaan voor het lichaam waardoor men zich veel fitter en vitaler zal voelen. Door een constante leefwijze aan te houden hoeft het lichaam immers niet steeds weer te reageren op meer dan wel minder voedselinname. Hoewel gewichtsbeheersing voor iedereen belangrijk is heeft dit voor bijvoorbeeld sporters een nog belangrijkere functie. Het bepaalt namelijk deels de prestaties die worden geleverd.
Nuttige producten om uw doel te halen

Gewichtsverlies

Hoewel er steeds meer mensen in onze samenleving rondlopen die te kampen hebben met overgewicht (in meer of mindere mate) en hierdoor willen afvallen geldt niet voor iedereen dat gewichtsverlies ook een positieve bijdrage zal leveren aan de gezondheid. Zo zullen mensen die bijvoorbeeld lijden aan de eetstoornis anorexia nervosa er zeer zeker niet bij gebaat zijn wanneer ze als maar meer afvallen. Door de stoornis willen ze hun gewicht immers steeds verder naar beneden brengen. Op een gegeven moment zijn zij dan op een punt aanbeland dat het verliezen van nog meer lichaamsgewicht hun leven ernstig in gevaar kan brengen. Voor hen zou eerder een gewichtstoename hun gezondheidstoestand kunnen verbeteren.

Voor personen die echter te zwaar zijn of zelfs aan overgewicht lijden is gewichtsverlies een positieve bijdrage aan het verbeteren van hun gezondheid. Door te veel lichaamsgewicht loopt men immers meer risico’s op de zogenaamde welvaartsziektes zoals diabetes en hart- en vaatziektes. Door de verhouding te vernaderen, tussen de hoeveelheid energie die men via de dagelijkse voeding binnen krijgt en de energie die het lichaam verbrandt om te kunnen functioneren, zal het lichaam de vetreserves kunnen verbranden waardoor men lichaamgewicht kwijt kan raken.

Door op een gecontroleerde en verantwoorde manier af te vallen zal het gewichtsverlies vaker blijvend zijn dan wanneer men in korte tijd erg veel kilo’s kwijt is geraakt. Hierdoor kan men te maken krijgen met het jojo-effect waarbij men steeds weer aankomt na het afvallen en soms zelfs zwaarder wordt. Voor mensen die hulp nodig hebben bij hun gewichtsverlies kan een diëtist uitkomst bieden. Zowel mensen die te veel als te weinig gewichtsverlies hebben kan deze deskundige een passende oplossing vinden.

Iemand die te zwaar is of zelfs lijdt aan overgewicht doet er goed aan om een serieuze poging te doen om gewicht te verliezen. Een lichaam dat te zwaar is zal namelijk meer risico lopen op zogenaamde welvaartziektes zoals bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten, uw weerstand verhogen is belangrijk.

Hoewel sommige mensen een andere mening zijn toegedaan is vasten één van de manieren die, weliswaar tijdelijk effectief, niet verstandig zijn om toe te passen wanneer men gewicht wil verliezen. Men zal erdoor verzwakken en vatbaarder worden voor allerlei ziektes maar ook zal men zich minder fit voelen. Wanneer men dan weer tot het nuttigen van (licht) voedsel overgaat zal het lichaam reserves gaan aanleggen. Een lichaam zal een dergelijke situatie immers beschouwen als nood en uit voorzorg voorraden gaan aanleggen. Beter neemt u het leefpatroon eens goed onder de loep. U dient te kijken naar het eetpatroon: eet u wel gevarieerd en gezond genoeg? Maar ook moet u eens het bewegingspatroon goed bestuderen: hoeveel beweegt u op een dag en is dit voldoende om de energie die het lichaam binnenkomt te kunnen verbranden?

Gewicht verliezen kan men namelijk alleen wanneer een lichaam meer energie verbruikt dan men op een dag tot zich neemt. Door energiearm voedsel te eten en stevig te bewegen zal men gewicht verliezen. Het aanpassen van het leefpatroon is in veel gevallen dan ook belangrijker dan de speurtocht naar het ideale dieet om zo snel mogelijk de overtollige kilo’s mee kwijt te raken. Door sommige diëten kan men zelfs te maken krijgen met het jojo-effect. Dit wil zeggen dat men eerst afvalt om daarna weer aan te komen soms zelfs met extra kilo’s.

Op gewicht blijven

Nadat men is afgevallen dan wil men het liefst zolang mopgelijk op het ideale gewicht blijven. Men dient dan dus een goede balans te vinden tussen de energie die men door middel van de voeding binnenkrijgt en de energie die door het lichaam wordt verbruikt gedurende de dagelijkse activiteiten. Dit wil niet per se zeggen dat men dan nooit meer een keer iets mag eten dat veel energie bevat, men dient dan alleen te zorgen dat de extra energie weer zal worden verbrand door wat extra beweging of door de dag erna wat minder energierijke voeding te nuttigen.

De belangrijkste factoren bij het op gewicht blijven zijn dus een gezond eet- en bewegingspatroon. Men hoeft dus niet van tijd tot tijd een dieet te volgen of zware fysieke trainingen te volgen om het extra opgebouwde gewicht weer weg te krijgen. In veel gevallen zal men dan namelijk zien dat er niet alleen de kilo´s die men was afvallen terugkomen maar ook dat ze er een paar extra aan het lichaamsgewicht toevoegen. Dit wordt ook wel het jojo-effect genoemd. Door op een gezonde manier af te vallen en er een gezonde levenswijze op na te houden zal men eerder en langer op het streefgewicht blijven.

Men bereikt immers meer met het drastisch aanpassen van de ongezonde manier van leven dan door telkens te gaan lijnen en weer opnieuw aan te komen. Het kost niet alleen heel veel moeite maar zal op den duur ook leiden tot demotivatie. Elke lijnpoging zal uiteindelijk toch voor niets blijken te zijn dus waarom zou men er dan nog aan beginnen. Het op gewicht blijven zal dan nog moeilijker worden.

Gezond afvallen

Voor veel mensen die te zwaar zijn geldt dat ze willen afvallen. Door hun overtollige kilo’s kwijt te raken proberen ze hun lichamelijke conditie en hun gezondheid te verbeteren. Toch wil afvallen niet altijd per definitie zeggen gezond bezig zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld talloze mensen die willen afvallen door maaltijden over te slaan of door allerlei wondermiddeltjes te gebruiken. Ze gaan zelf aan de slag en proberen om, in een zo kort mogelijke tijd, zoveel mogelijk gewicht kwijt te raken. Op welke manier dat dit gebeurt is voor hen niet of minder belangrijk. Het gevolg is echter vaak dat het verloren gewicht er na enige tijd toch weer is bijgekomen, soms is men zelfs zwaarder geworden dan toen men met de afvalpoging begon. Ze kunnen dus weer van voren af aan beginnen. Een dergelijke effect wordt ook wel het jojo-effect genoemd.Wanneer het afvallen op een gezonde en gecontroleerde manier gebeurt zal men zien dat men, weliswaar langzamer, gewicht verlies maar dat het tevens ook wegblijft.

Gezond leven betekent veel meer dan minder eten. Het eetpatroon maar vooral ook het bewegingspatroon dient men zodanig te veranderen dat het energieverbruik en de energieopname in balans zijn. Tijdens het afvallen zal men eerst wel minder energie moeten opnemen dan men verbruikt om het extra gewicht te kunnen verliezen. Om de afvalstoffen af te kunnen voeren die onder andere vrijkomen bij het afbreken van de vetreserves dient men tenminste twee liter water te drinken. Bij gezond afvallen hoort bovendien voldoende variatie van verschillende voedingsmiddelen. Zo voorkomt men dat er gebrek ontstaat aan bepaalde stoffen door bijvoorbeeld een te eenzijdig dieet. Afvallen wordt zo iets minder zwaar.

Afvallen tips

Door zoveel mogelijk af te wisselen binnen elke groep van voedingsmiddelen krijgt men de dagelijks benodigde hoeveelheden energie, bouwstoffen, vitaminen en mineralen binnen. Het is dan niet nodig om de voeding aan te vullen met extra supplementen in bijvoorbeeld druppel- of tablet vorm. Goede voeding kan er tevens toe bijdragen dat men, na het bereiken van het ideale lichaamsgewicht, dit weet vast te houden.

Wie wil afvallen met behulp van een dieet kan zelf op zoek gaan naar een geschikt dieet op internet of in één van de vele dames- of modebladen. Men loopt dan echter wel het risico om een te eenzijdig dieet uit te kiezen en hiermee de kans op tekorten van bepaalde voedingsstoffen te vergroten.

Iedereen die dit wil vermijden doet er goed aan om een deskundige in de arm te nemen die een geschikt, en gezond, dieet kan samenstellen dat is aangepast aan de persoon en diens situatie. In de meeste gevallen kan men via de huisarts een doorverwijzing krijgen naar een erkend diëtist.

Er zal dan een energiebeperkt dieet worden samengesteld dat men onder begeleiding zal gaan volgen. Dit wil zeggen dat men op geregelde tijden een afspraak heeft met de diëtist. Men zal dan de vorderingen doornemen maar ook eventuele obstakels kunnen bespreken. Op die manier kunnen eventuele moeilijkheden ook snel worden opgespoord en kan er een oplossing voor worden gezocht zodat men vol kan blijven houden om het dieet te blijven volgen.

De diëtist zal niet alleen helpen bij het volgen van een energiebeperkt dieet maar ook proberen om iemand een ander voedingspatroon aan te leren zodat men minder kans heeft om met het zogenaamde jojo-effect te maken te krijgen. Met het jojo-effect wordt bedoeld: eerst afvallen maar na enige tijd weer aankomen, soms zelfs zodanig dat men zwaarder wordt dan men was op het moment dat men begon met afslanken.

Hoewel er steeds meer mensen zijn die hun ontbijt overslaan, omdat ze te weinig tijd hebben of omdat ze in de ochtend geen trek hebben in voedsel, is volgens de dokter het nuttigen van een gezond ontbijt van essentieel belang voor een goed voedingspatroon. Door elke dag gezond te ontbijten legt men immers een basis voor die dag. Men zal hierdoor beter gaan functioneren en heeft bovendien minder trek in tussendoortjes. De kans op het vergaren van extra lichaamsgewicht wordt door ontbijten aanzienlijk verkleind.

Hoewel voeding belangrijk is bij het afvallen mag men zeker niet vergeten dat ook voldoende bewegen invloed heeft op het aantal kilo’s dat men kan verliezen in een bepaalde tijd. Natuurlijk bestaan er ook dieetproducten voor mensen die willen afvallen. Voor hen zijn de speciale lichte en magere varianten ontwikkeld.

doktersdienst