Voor klachten of opmerkelijke lichamelijke verschijnselen (symptomen) zoeken we meestal naar een verklaring. Dit doen we vooral wanneer we bang zijn dat de klacht op een serieuze of zelfs ernstige ziekte kan wijzen. Bij klachten die vooral hinderlijk zijn, zijn we daarentegen vooral geïnteresseerd in de oplossing.

Diagnose

Verstandige doktoren zullen de betrokkene(n) daarom zo veel mogelijk betrekken bij het verzamelen van informatie. Welke aspecten zitten er aan de klacht, hoe is de medische voorgeschiedenis, wat heeft wel of juist geen invloed en welk oordeel heeft men zelf over wat er aan de hand kan zijn? De betrokkene kent zijn eigen lichaam en manier van reageren, maar mist nogal eens vergelijkingsmogelijkheden. Dat is nu juist het sterke punt van de arts als deskundige.

Daarentegen kan de patiënt eerder denken aan een mogelijke samenhang met de persoonlijke omgeving, zoals vergelijkbare ziektegevallen in de familie, schadelijke invloeden in de werk- of hobbysfeer en de uitwerking van voeding en leefwijzen. Die informatie is van belang. De patiënt kan echter sterk onder de indruk zijn van voorgaande ervaringen of soortgelijke gevallen in de omgeving. Dan is het goed dat de arts daar de algemene medische kennis en inzichten tegenover kan plaatsen.

Online check van uw gezondheidsklachten

online dokter

Op zoek naar de oorzaak

Waardoor hoofdpijn wordt veroorzaakt, maakt vaak niet uit, als de pijn maar overgaat. Of een ander voorbeeld: voor een 'rare' hoest willen we allereerst een verklaring (en bij voorkeur een geruststelling), van een 'nare' hoest willen we zo snel mogelijk af en is de verklaring minder belangrijk. Bij een derde categorie klachten draait het niet zozeer om de verklaring of om de oplossing, maar om de schaamte die de klacht teweegbrengt. Een voorbeeld is acne. Iedereen weet direct dat het om 'onschuldige' pukkel gaat en dat die niet zo maar zijn te verhelpen, maar de kern van het probleem zit in de schaamtegevoelens die de pukkels kunnen oproepen. Daarmee omgaan is een probleem apart. Met de schaamte voor de dag komen kan het begin van een oplossing zijn.

Veel voorkomende klachten en symptomen zoals hoesten, koorts, rugpijn, buikpijn of diarree kunnen meestal worden verklaard door tamelijk onschuldige maar wel lastige kwaaltjes. Vaak gaat het om overbelaste of gespannen spieren, tijdelijk ontregelde organen of virusinfecties zoals verkoudheid. Al dan niet met hulp van huismiddeltjes wachten we doorgaans het herstel af. Klachten en symptomen vragen ook om opmerkzaamheid. Zij kunnen tekenen zijn van een ernstiger probleem. Zo komt koorts regelmatig voor bij kleine kinderen en is de combinatie van koorts met rode huiduitslag of vlekjes meestal een gewone kinderziekte die snel overgaat. Als de koorts bij het kind echter vergezeld gaat van rood-blauwe vlekjes op de huid die niet kunnen worden weggedrukt (kleine huidbloedinkjes), is een levensbedreigende infectieziekte mogelijk. Direct medisch onderzoek en zelfs directe behandeling met antibiotica zijn dan noodzakelijk.

Medische kennis

Vaak wijst een klacht of verschijnsel naar de meest voor de hand liggende aandoening. En zelfs zonder duidelijke diagnose weten we vaak wel hoe we met de klacht moeten omgaan. Gelukkig is die aanpak meestal succesvol, maar soms moeten we hulp zoeken. Bij grofweg een op de tien nieuwe gezondheidsklachten roepen we de hulp van een arts in. Een dokter gaan er doorgaans van uit dat een verklaring voor een klacht nodig is voordat een oplossing kan worden gezocht. Zij zoeken eerst naar een diagnose die de klacht kan verklaren. De diagnose bepaalt vervolgens welke behandelingen mogelijk zijn.

doktersdienst