Scopinaro is een operatieve manier om de maag te verkleinen. De ingreep is genoemd naar de Italiaanse arts Nicolas Scopinaro die een dergelijke ingreep in 1976 voor de eerste keer heeft uitgevoerd. De ingreep is bedoeld voor mensen die lijden aan morbide obesitas oftewel mensen die een dusdanig overgewicht hebben dat hun gezond hierdoor in ernstig gevaar komt of dat zij zelfs kunnen komen te overlijden als ze niet snel zullen vermageren. Men neemt door deze techniek veel minder calorieën op uit de voeding dan voorheen. Dit zal zich, zeker korte tijd na de ingreep, uiten in een opmerkelijke afname van het lichaamsgewicht. Na ongeveer anderhalf tot twee jaar heeft het gewicht het punt bereikt waarop het niet verder meer zal dalen. Maar opnieuw in gewicht aankomen is er gelukkig ook niet meer bij.

Bypass van de dunne darm

Scopinaro is een soort bypass van de dunne darm die een groot deel wordt ingekort. De lengte wordt van 3 naar 1 meter teruggebracht. Het resterende, functionerende deel wordt door middel van een Y-vorm teruggebracht naar de verkleinde maag (deze is nog maar eenderde van het oorspronkelijke volume). De twee meter dunne darm die niet meer functioneren worden echter niet verwijderd maar weer vastgekoppeld zodat men de operatie later eventueel ongedaan zou kunnen maken. Omdat later er eveneens gemakkelijk galstenen kunnen ontstaan wordt tijdens deze ingreep ook de galblaas weggenomen. Ook de appendix (blindedarm) zal worden weggehaald tijdens de ingreep. Dit alles maakt dat deze ingreep erg zwaar wordt en zeker niet dient te worden onderschat.

Maagverkleining

Scopinaro is de benaming voor een maagverkleining. De methode van behandeling is genoemd naar zijn ontwikkelaar de Italiaanse arts Scopinaro. Een dergelijke ingreep wordt eveneens Bilio-pancreatische derivatie genoemd. De ingreep houdt in dat de maag wordt verkleind in combinatie met een verlenging van de dunne darm. Hierbij wordt er een bypass gemaakt bij de dunne darm. Door de ingreep wordt de maagingang niet verkleind waardoor men de gewone hoeveelheden kan blijven eten.

Doordat het voedsel in een veel sneller tempo door het spijsverteringstelsel wordt gevoerd vindt er afname van het gewicht plaats. De af te leggen weg is immers verkleind door de aanleg van de bypass. Er worden aanzienlijk minder voedingsstoffen door het lichaam opgenomen. Het menselijk lichaam slaat het teveel aan voedingsstoffen dat binnen komt op in het vetweefsel. In een normale situatie moet het voedsel door drie meter darm reizen terwijl deze afstand na de operatie maar één meter bedraagt. Men verwijdert de twee meter darm die zijn overgebleven niet. Deze worden via de lever op het einde van de darm weer aangesloten. Zo kan men, indien er complicaties zouden optreden, de operatie weer ongedaan maken.

De maagverkleining is tweeledig: allereerst de gastrectomie waarbij het onderste gedeelte van de maag wordt weggenomen. Vervolgens vindt het aanleggen van de bypass plaatst. De laatste twee-en-een-halve meter dunne darm wordt op de maag geplaatst. Hierna wordt het eerste stuk dunne darm verbonden met het laatste op 50 centimeter afstand van de dikke darm. Zo krijgt de gemaakte reconstructie een Y-vorm.

doktersdienst